LỊCH CƠ QUAN TUẦN 8 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h30 Hội ý Ban Giám đốc Ban Giám đốc, CVP Phòng Giám đốc
14h00 Dự họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
16h00 làm việc với Tiến sĩ Huỳnh

14h30: Họp liên quan dự án Khu làm việc và Đào tạo khởi nghiệp - Giám đốc Sở, - PGĐ Trần Văn Hoàng, - Phòng KHTC, Quản lý công nghệ - Các sở: Tài chính; TN&MT; Xây dựng; KH&ĐT; - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ; - Ông Nguyễn Hà Nam, Phó CVP UBND TP Phòng họp số 1
14h00 Họp Trung tâm khởi nghiệp GĐ, Sở KHĐT, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Ủy ban

14h30: Họp liên quan đến kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) và Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Giám đốc Sở, - PGĐ Trần Văn Hoàng, - Trưởng phòng KH-TC, GĐ Trung tâm CNSH, Giám đốc Trung tâm KTTCĐLCL, - Đại diện LĐ UBND quận Cẩm Lệ, - Đại diện LĐ Ban GPMB. - Đại diện LĐ Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN,, - Viện Quy hoạch xây dựng. UBND quận Cẩm Lệ
14h30 Họp tại Ủy ban Cẩm Lệ về 2 dự án CNSH và TTTĐC

14h00 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy viên, Phòng họp 1

14h00 Họp quy hoạch chung


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập