LỊCH CƠ QUAN TUẦN 7 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

15h00 Họp Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 PGĐ Ngộ Hội trường Thành ủy thành phố
8h00 Tham gia khảo sát thực tế vị trí thực hiện dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa" của công ty cổ phần biển Tiên Sa PGĐ Hậu Dự án "Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa" của công ty cổ phần biển Tiên Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
9h00 Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường PGĐ Hậu Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường
9h00 Nghe dự thảo thay đổi Điều lệ Quỹ phát triển KHCN GĐ, phòng KHTC, phòng QLCN, phòng QLKH phòng họp số 1
9h30 Dự buổi nghe báo cáo Đề án "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin kiểm soát thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố
15h00 Họp xem xét dự án Nông thôn miền núi của TTCNSH và TTTKNL PGĐ Hậu, P.QLKH, TTCNSH, TTTKNL Phòng họp số 2
14h00 Họp chương trình khảo sát công nghệ ở Doanh nghiệp GĐ, PGĐ Ngộ, Phòng QLCN, TTTKNL, TTTĐC, thành phần mời theo GM Phòng họp số 1
16h00 Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch viên chức năm 2016 (Hoãn) PGĐ Hậu, A Bản (TTTKTV), A Sơn (TTCNSH), A Tuấn (TTTT), Chị Tuyên, A Hòa, Chị Quyên Phòng họp số 1
Đi công tác thành phố Hà Nội (01 ngày) GĐ, phòng QLCN, QLCS

8h00 Dự họp nghe tình hình chuẩn bị một số sự kiện của thành phố bên lễ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và liên quan đến Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 của thành phố PGĐ Ngộ Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00: Họp nghiệm thu đề tài: Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng. PGĐ Hậu, Hội đồng nghiệm thu, QLKH, KH-TC, VP, TTTT, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
14h00 Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC, VTLT, CNTT - PGĐ Hậu - Văn phòng (A.Hòa, C.Dương, A.Hùng, C.Thúy, C.Thư) - A.Hòang - Phụ trách CNTT của Sở - Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Chi cục TĐC Phòng họp số 2

8h00 Họp với PCT Đặng Việt Dũng về: - Công tác năm 2017 của ngành KHCN - Xét duyệt đề tài năm 2017 (đợt 1) - Lãnh đạo sở - Trưởng, phó phòng thuộc Sở - Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc PH số 1, tầng 3 Phòng KHTC chuẩn bị Phòng QLKH chuẩn bị
9h00 Dự cuộc họp nghe báo cáo một số công nghệ ứng dụng vào quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngộ Phòng họp giao ban UBND thành phố Đà Nẵng
Kiểm tra thực tế Hòa Phú

8h00 Dự Hội nghị triển khai công tác tài chính ngân sách năm 2017 CT UBND Huỳnh Đức Thơ PGĐ Hậu, Kế toán trưởng của Sở Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố
8h30 Họp về dự án nông thôn miền núi năm 2017 GĐ, PGĐ Hậu, TTCNSH, TTTKNL, phòng QLKH
14h00 Dự phiên họp thường kỳ để thông qua một số nội dung đề án thuộc Chương trình công tác của UBND thành phố (Hoãn) Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập