LỊCH CƠ QUAN TUẦN 6 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp kiểm tra, đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá ngập lụt vùng hạ lưu sông Cu Đê làm cơ sở đề xuất hành lang thoát lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ công tác phòng chống lụt bão” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

16h00 Nghiệm thu Mô hình chuyển giao ứng dụng sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ tại vùng rau La Hường, quận Cẩm Lệ PGĐ Hậu, QLKH UBND quận Cẩm Lệ VP bố trí xe

Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lãnh đạo Sở Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
15h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Hội đồng, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Làm việc với Trường Đại học Đông Á về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo GĐ, PGĐ Hậu, phòng QLCN, KHTC, QLKH, TTTT, TTTKNL Phòng họp số 1
13h30: Dự họp đánh giá mô hình thuộc dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng” (Phạm Đức Quang) PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, TTCNSH, TTTT Các mô hình tại xã Hòa Bắc và xã Hòa KhươngLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập