LỊCH CƠ QUAN TUẦN 51 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu nuôi trồng dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo tại thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Họp đánh giá công chức cuối năm Cơ quan Văn phòng Sở và Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc Ban giám đốc, CVP (Chị Thu, chị Quyên) Phòng họp số 1 VP
15h00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Công ty Viesky PGĐ Hoàng, QLCN (c Thục, Tuyến), a Tuyến (TĐC), a Toàn (KHTC), Sở Công thương, Sở Tài chính Phòng họp số 2
14h30 Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN năm 2019 của Trung tâm Công nghệ sinh học PGĐ Vũ Thị Bích Hậu - Thành viên Hội đồng - TT CNSH Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) nghien cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng, đơn vị Hội trường số 3, TTHC thành phố
14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN năm 2019 của Trung tâm TKNL&TVCGCN PGĐ Trần Văn Hoàng - Thành viên Hội đồng - TT TKNL&TVCGCN Phòng họp số 1
14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

08h00: Dự Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với chi bộ Chi cục TĐC PGĐ Hoàng Chi Cục TDC
14h00 Họp về ĐT "Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH Tầng 27 TTHC

8h00 Họp Kiểm điểm Đảng viên cuối năm Các Đảng viên chi bộ Văn phòng sở Phòng họp số 1
14h00: Dự Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với chi bộ Trung tâm TKNL (Lê Thị Thục) PGĐ Hoàng 49 Thế Lữ
14h00 Kiểm tra đề tài "Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan" PGĐ Hậu, Phòng QLKH, Phòng KHTC, CQCT, BCN, Chuyên gia Phòng họp số 1
19h00 Tham dự Chương trình giao lưu "Tiếp bước Cha Anh - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" Chính trị viên Vũ Thị Bích Hậu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 38 Trần Phú VP bố trí xe

14h00: Dự Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với chi bộ Trung tâm Thông tin (Lê Thị Thục) PGĐ Hậu 49 Thế Lữ
14h00 Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2019 PGĐ Hoàng VP, KHTC, QLCN, QLKH, TTTT, TKNL Phòng họp số 1, tầng 22 VP, KHTC, các phòng đơn vị liên quan


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập