LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2016

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

15h:00 Họp với đoàn Nhật Bản về bàn giao mô hình xử lý nước thải Công ty Hạ Long cho Sở KH&CN LĐ Sở, VP, TT TKTV Phòng họp 2
14h00 Họp nghiệm thu đề tài: "Phát triển các dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030". PGĐ Ngộ, P.QLKH, P.KHTC, HĐKH, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Tham dự kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (3 ngày từ 06/12/2016 đến 08/12/2016) Hội trường HĐND số 42 Bạch Đằng
9h00 Làm việc với Phòng QLNG PGĐ Hậu, P.QLNG, VP Phòng họp số 1
14h00: Họp kiểm tra 3 dự án SXTN cấp cơ sở của Trung tâm CNSH Đà Nẵng PGĐ Hậu, P.QLKH, P.KHTC, TTCNSH, CNDA, chuyên gia Trung tâm CNSH

8h00 Họp Hội đồng định gia tài sản trong tố tụng hình sự thành phố PGĐ Ngộ Phòng họp tầng 7, Sở Tài chính, TP. Đà Nẵng
8h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài cấp TP "Cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất" PGĐ Ngộ, P.QLKH, P.KHTC, chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Họp Đảng ủy Sở Các Đảng ủy viên Phòng họp số 1
14h00 Họp lấy ý kiến và hướng dẫn sử dụng Trang thông tin điện tử (mới) của Sở Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị và 1 chuyên viên của các phòng, đơn vị phòng họp số 02

14h00 Đi công tác Hà Nội (1,5 ngày) PGĐ Ngộ
14h00 Họp Hội đồng PGĐ Hậu phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường

8h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài: Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng. (hoãn) PGĐ Hậu, P.QLKH, P.KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
7h45 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt BGĐ Trung tâm hành chính
14h00 Dự cuộc họp nhằm đánh giá nghiệm thu đề cương đề tài "nghiên cứu phát triển vùng chuyên canh rau an toàn tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn" PGĐ Hậu UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
15h00 Dự cuộc họp nghe báo cáo Dự án sản xuất rau, quả an toán ứng dụng công nghệ cao của công ty cổ phần xây dựng Greentech PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố

8h00 Dự kỷ niệm 7 năm thành lập Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (09.12.2009-09.12.2016) PGĐ Ngộ Hội trường 2 , tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Tham gia Họp Hội nghị tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2016 PGĐ Hậu Hội trường số 1, tâng 2, TTHC thành phố
8h30 Họp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố PGĐ Ngộ Phòng họp tầng 8, Sở Tài chính, TTHC thành phố
14h00 Tham dự hội nghị triển khai Luật Báo chí PGĐ Hậu Hội trường số 1, tâng 2, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập