LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48 NĂM 2016

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

15h00 Họp UBND thành phố PGĐ Hậu
16h20 Báo cáo các đề án nâng cao năng lực các Trung tâm Lãnh đạo Sở, P.KHTC, Trung tâm TKNL và TVCGCN, Trung tâm TĐC Phòng họp giao ban ủy ban, Tầng 3 TTHC - 24 Trần Phú

8h00 Dự phiên họp thường kỳ để thông qua một số nội dung, Đề án trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX (cả ngày) PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

7h45 Dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Luật NSNN; luật phí, lệ phí Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (3 ngày) PGĐ Hậu, phòng KHTC Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, 02 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
10h00 Dự cuộc họp chuẩn bị nội dung và tham dự Đối thoại bàn tròn cấp cao ngày 24/11/2016 tại Hội An PGĐ Hậu Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 15, TTHC thành phố

08h00 Họp Hội đồng sáng kiến Sở (hoãn) PGĐ Ngộ, thành viên hội đồng, QLNG Mời đại diện tác giả sáng kiến Phòng họp số 1
8h00 Tham dự Đối thoại bàn tròn cấp cao tại Hội An (Cả ngày) PGĐ Hậu
8h00 Dự cuộc họp thông qua một số nội dung về công tác quản ý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
15h00 Làm việc với Đại học Bách khoa Đà Nẵng PGĐ Ngộ ô tô
16h00 Tham dự buổi gặp mặt của Ban quản lý dự án của Chương trình Giáo dục đại học của Hội đồng Anh PGĐ Hậu 158 Lê Lợi Đà Nẵng

8h00 Làm việc với Liên hiệp các Hội KHKT PGĐ Ngộ 05 Quang Trung
8h00 Tham dự buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ KH&CN với UBND thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu, phòng KHTC, QLKH,QLCN, TTCNSH phòng giao ban ủy ban, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" PGĐ Ngộ Phòng họp số 1, Tầng 2, TTHC, 24 Trần Phú
14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn một số giống nấm ăn và nấm dược liệu thích nghi với điều kiện khí hậu tại Đà Nẵng" PGĐ Hậu, P.QLKH, P.KHTC, HĐKH, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1


6h45 Tham dự Mitting, diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS PGĐ Hậu Nhà Hát Trưng Vương ô tô
18h00 Tham dự bế mạc "Huấn luyện khởi nghiệp cuối tuần Startup Weekend Đà Nẵng năm 2016" PGĐ Ngộ Tầng 3, Vườn ươm doanh nghiệp, 31 Trần Phú ô tô

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập