Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 44 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00: Họp về ý tưởng quy hoạch Phân khu đổi mới sáng tạo PGĐ Hậu, QLCN HT1,T2, Trung tâm Hành chính thành phố Phòng QLCN chuẩn bị
14h30 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Xây dựng phần mềm đăng ký trực tuyến đề xuất nhiệm vụ KH&CN và đề nghị khen thưởng trong hoạt động KH&CN” PGĐ Bản, PQLKH, PKHTC; CQCT, CNĐT; Chuyên gia Phòng họp số 1, Tầng 22 TTHC
16h00 Họp Hội đồng xét duyệt TMĐT cấp cơ sở “Nghiên cứu xử lý bã thải mắm làm phân bón hữu cơ cho cây trồng tại Làng nghề nước mắm Nam Ô, thành phố Đà Nẵng”. PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC; CQCT, CNĐT; Hội đồng; Đại biểu Phòng họp số 1, Tầng 22 TTHC

8h00 Báo cáo về danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 3) GĐ, PGĐ Hậu, phòng QLKH PH số 1, T2, TTHC thành phố
14h00: Họp Hội đồng thẩm định đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng năm 2021 PGĐ Hậu Hội trường số 2, T2, TTHC thành phố
14h00 Dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV PGĐ Bản PH trực tuyến Văn phòng Thành ủy
15h30 Họp Hội đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ PGĐ Bản, QLCN, A. Tuyến (QLTĐC), A. Toàn (KHTC), thành iviên HĐ theo giấy mời Phòng họp số 1, tầng 22

8h30 Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng năm 2021 "Xây dựng Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, thành viên Hội đồng, Trung tâm TKNL Phòng họp Trung tâm TKNL VP bố trí xe

8h00 Tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 PGĐ Hậu Hội trường cơ quan Hội Nông dân Đà Nẵng VP bố trí xe

08h00 Hội thảo “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng” TTKNST, Đại biểu, diễn giả, khách mời Tổ chức trực tuyến trên nền tảng ZOOM


Lịch công tác khác

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 4 0 8 2 2 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập