LỊCH CƠ QUAN TUẦN 44 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Xây dựng giải pháp điện thoại Internet đến tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng để hỗ trợ miễn phí điện thoại cho người dân" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1
9h00 Hội thảo khu vực thường niên ASEAN và Việt Nam về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực SHCN (05 ngày) Cục SHTT PGĐ Hậu Khách sạn Diamont Sea, 232 đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng VP bố trí xe

14h00 Hội nghị phổ biến thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông Sở Ngoại vụ Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở (+TĐC) Hội trường số 2, tầng 2, TTHC


9h00 Tổng duyệt chương trình Surf 2019 GĐ, PGĐ Hậu, PGĐ Hoàng, HĐĐP, QLCN, KHTC, VPS, QLKH, TTra, TKNL, CNSH, TTTT, DNES, CATI, DanangTV, Công ty Trường Giang Eden Plaza, 05 Duy Tân, Đà Nẵng VP bố trí xe

7h30 Khai khạc Chương trình Surf 2019 (cả ngày) GĐ, PGĐ Hậu, PGĐ Hoàng, HĐĐP, QLCN, KHTC, VPS, QLKH, TTra, TKNL, CNSH, TTTT, Chi cục TDC, Trung tâm TĐC, DNES, CATI, DanangTV, Công ty Trường Giang Eden Plaza, 05 Duy Tân, Đà Nẵng VP bố trí xe
18h00 Dự Gala Dinner Surf 2019 Ban Giám đốc, Thành phần theo Giấy mời Eden Plaza, 05 Duy Tân, Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập