LỊCH CƠ QUAN TUẦN 40 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai và vướng mắc liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải lúc PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Họp tuyển chọn đề tài cấp TP "Phân loại nền đất để thành lập bộ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng nhà và công trình trong phạm vi TP Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
15h30 Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, thủ tục và KH triển khai lựa chọn nhà đầu tư đề xuất Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

8h00 Gặp mặt Hỗ trợ Startup, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Giám đốc, PGĐ Hoàng, Trưởng, phó các phòng/đơn vị; Đại biểu Hội trường số 01, tầng 2, Trung tâm Hành chính
14h00 Họp tuyển chọn đề tài cấp TP "Giải pháp xây dựng và quản lý hệ thống bản đồ trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp 100 chỗ, tầng 22 TTHC
14h00 Họp giao ban tháng 10 Giám đốc Sở Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng, đơn vị, Bí thư Chi đoàn Sở Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC KHTC, VP

10h00: Họp báo sự kiện Surf 2019 (Võ Đức Anh) PGĐ Hoàng, PGĐ Hậu, QLCN, KHTC, VPS, QLKH, TTra, Chi cục TĐC, TKNL, CNSH, TTTT, Vườn ươm doanh nghiệp, CATI Hội trường số 01, tầng 2 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.
13h45 Họp tuyển chọn đề tài cấp TP "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cây năng lượng gió và mặt trời tại TP Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
15h30 Họp tuyển chọn đề tài cấp TP "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị trữ nhiệt cho máy điều hòa công suất trung bình và lớn nhằm nâng cao hiệu quả chạy máy và tránh vận hành giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 17h45 Dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 PGĐ Hoàng Hội trường số 3,TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập