LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Làm việc với TTCNSH PGĐ Hậu, TTCNSH Phòng họp số 1
14h00 Họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng giải pháp điện thoại Internet đến tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng để hỗ trợ miễn phí điện thoại cho người dân” PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, CQCT, CNĐT, Hội đồng, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021 PGĐ Hậu Hội trường Thành ủy Đà Nẵng VP bố trí xe
8h00 Họp tại Trường Đại học Bách Khoa PGĐ Hậu
9h45 Dự Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở PGĐ Hoàng, PGĐ Hậu, trưởng, phó các phòng, đơn vị Hội trường số 2, tầng 2 TTHC VP


08h00 Dự Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 PGĐ Hậu KS Nalod, 192 Võ Nguyên Giáp VP bố trí xe
14h00 Tổ chức khảo sát tàu cá để thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trên tàu cá để xử lý nước thải sinh hoạt cho các tàu cá neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” PGĐ Hoàng, QLKH, TKNL, chuyên gia Âu thuyền Thọ Quang VP bố trí xe
15h00 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hiệp hội năm 2020 PGĐ Hoàng New Orient Hotel Đà Nẵng, 20 Đống Đa, Đà Nẵng


8h30 Họp tại Trường Đại học Bách Khoa PGĐ Hậu

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập