LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp KH&CN PGĐ Hậu Phòng họp khu E, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng
14h00 Làm việc về Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố PGĐ Hoàng, anh Phong Sở TNMT, tầng 15
14h30 Hội nghị ban chấp hành lần thứ IX, khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 và Gặp mặt thân mật trí thức KH-CN PGĐ Hoàng, PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội KH-KT, số 05 Quang Trung

7h15 Dự Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2018 PGĐ Hậu Hội trường 2, tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố PGĐ Hoàng, anh Thông Nhà Văn hóa LLVT thành phố, số 04 Lê Duẩn, Đà Nẵng
8h30 Hội thảo khoa học "Công nghệ mới trong giảm thiểu tác động môi trường" PGĐ Hậu Phòng họp số 1, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật , 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
14h00 Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 Ban Giám đốc, toàn thể CCVCLĐ Sở, đại biểu theo giấy mời Hội trường số 02, tầng 02, Trung tâm Hành chính thành phố

8h30 Dự họp xét thi đua Khối 3 năm 2018 PGĐ Hoàng, CVP Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng
15h45 Gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo thành phố với trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - 2019 PGĐ Hoàng, PGĐ Hậu Hội trường số 3, tầng 2, TTHC

8h00 Dự Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Quy chế dân chỉ ở cơ sở và công tác Dân tộc - Tôn giáo năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 PGĐ Hậu Hội trường Thành ủy Đà Nẵng
14h00 Hội nghị tổng kết ngành KH&CN Ban Giám đốc, toàn thể CCVCLĐ Sở, đại biểu theo giấy mời Hội trường số 02, tầng 02, Trung tâm Hành chính thành phố

14h00 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng Hội trường tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng
15h00 Tổng kết công tác Đảng bộ Sở KH&CN Ban GĐ, toàn thể Đảng viên Đảng bộ Phòng họp 100 chỗ tầng 22
16h00 Đối thoại của Đảng ủy Sở với đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Phòng họp 100 chỗ tầng 22


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập