LỊCH CƠ QUAN TUẦN 37 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h30 Dự họp giao ban tháng 9 BGĐ, Trưởng các phòng, đơn vị PH số 1, Tầng 22, TTHC thành phố

08h15: Lễ ký kết Khung thoả thuận hợp tác phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo GĐ Sở, PGĐ Hậu, Phòng QLCN, Trung tâm HT KNĐMST, Các phòng, đơn vị thuộc Sở Trực tuyến

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập