LỊCH CƠ QUAN TUẦN 36 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


14h30 Nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày.đêm tại Bãi rác Khánh Sơn CT UBND TP Lê Trung Chinh PGĐ Bản, phòng QLCN PH giao ban UBND thành phố, T3, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập