LỊCH CƠ QUAN TUẦN 35 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp Hội đồng xét duyệt TMĐT "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số loài cây thuốc dưới tán rừng" (phiên 2) PGĐ Hậu, Hội đồng khoa học, QLKH, KHTC, CQCT (Trung tâm CNSH), CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
15h00 Họp xét đơn vị tham gia vào Chương trình phát triển các sản phẩm lưu niệm du lịch thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngộ Phòng họp Sở Công thương, tầng 19 TTHC

7h30 Tham dự lớp tập huấn "Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây dược liệu tại Hòa Vang" PGĐ Hậu Hội trường mặt trận đoàn thể huyện Hòa Vang
8h00 Dự Hội nghị giao ban công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

7h30 Tham dự lớp tập huấn "Kỹ thuật trồng rau theo phương pháp thủy canh" PGĐ Hậu Hội trường UBND phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ
8h00 Tham dự cuộc họp để nghe báo cáo về tổ chức, hoạt động, cơ chế tự chủ của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
8h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình đường, cầu giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

8h00 Làm việc với Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng - Ban Giám đốc Sở; - Trưởng các phòng, đơn vị; Phòng họp số 1, tầng 3 - Phòng QLKH; - Phòng Quản lý CN&TTCN; - Phòng KH&TC
14h00 Họp Đảng ủy Đảng ủy viên Phòng họp số 1
19h30 Tham dự Lễ kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng kháng Pháp (1858-2018) PGĐ Hoàng Khu di tích Nghĩa trủng Hòa Vang, đường bình Hòa 9, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

8h00 Tham dự Hội thảo khoa học Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) quá khứ và hiện tại PGĐ Hoàng Tầng 2, TTHC thành phố, Đà Nẵng
15h00 Họp kiểm tra đề tài "Giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập trong trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập