LỊCH CƠ QUAN TUẦN 33 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý đ/v ông Huỳnh Sang Giám đốc Sở Ban Giám đốc; VP; Cán bộ chủ chốt của Trung tâm Thông tin và Trung tâm TKNL Hội trường Trung tâm Thông tin, 49 Thế Lữ VP, TTTT

8h15 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Giám đốc Sở Phòng họp số 01, tầng 2, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập