LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
14h:00 Họp mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (Đợt 2). (Châu Thanh Nam) PGD Hậu, PQLKH, đại biểu, CQCT (họp trực tuyến) Phòng họp số 1Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập