LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


14h30 Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Khu công viên phần mềm số 2 PCT UBND Tp Hồ Kỳ Minh PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, Tầng 3, TTHC

14h00 Họp trực tuyến thảo luận thông qua một số nội dung theo Chương trình công tác năm 2020 của UBND thành phố Chủ tịch UBND thành phố Giám đốc Sở Phòng họp số 2, Tầng 2, TTHC
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập