LỊCH CƠ QUAN TUẦN 31 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

14h00 Họp kiểm tra đề tài "Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

8h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng KH, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập