LỊCH CƠ QUAN TUẦN 3 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h00 Tiếp Đoàn kiểm tra 03 nhiệm vụ trọng tâm PGĐ Hậu, VP (A.Hòa, C.Quyên), trưởng phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ Phòng họp số 2
8h00 Họp Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của sáng kiến (Hội đồng 2) PGĐ Ngộ, thành viên Hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của sáng kiến (Hội đồng 3) PGĐ Ngộ, thành viên Hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1
14h00 Dự cuộc họp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

Kiểm tra thực tế
8h00 Dự Hội nghị tổng kết "Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017" PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
15h00 Lãnh đạo Sở làm việc với Trung tâm TKNL v/v mô mình ứng dụng PGĐ Ngộ, TKNL, QLCS Phòng họp số 1
14h00 Họp thảo luận danh mục tài sản mua sắm tập trung PGĐ Ngộ, Trưởng các đơn vị, phòng KHTC, VP Phòng họp số 1

7h30 Dự gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ngũ Sơn (23/01/1997-23/01/2017) PGĐ Ngộ Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn
7h30 Dự gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Quận Sơn Trà (23/011997-23/01/2017) PGĐ Hậu Hội trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, 34 Hồ Nghinh thành phố Đà Nẵng
14h00 Làm việc với Thành đoàn và Ban tuyên giáo về phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp GĐ, phòng QLCN, Bí thư Đoàn, VP, TTTT. PH số 1 Phòng QLCN chuẩn bị
16h00 Tham dự cuộc gặp mặt thân mật giữa Lãnh đạo thành phố với các nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Xuân Đinh Dậu 2017 Tầng 2, TTHC thành phố

Thăm và chúc tết một số đơn vị

8h00 Họp Sở Tài nguyên và Môi trường PGĐ Hậu phòng họp số 1, Sở TNMT
8h00 Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền Thông TP Đà Nẵng năm 2017 PGĐ Ngộ Hội trường số 2 tầng 2, Trung tâm HCTP

9h30 Họp xem xét danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2017 Ban Giám đốc, QLKH, KHTC, Đại diện đơn vị đề xuất Phòng họp số 1, tầng 3 Trung tâm hành chính

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập