LỊCH CƠ QUAN TUẦN 27 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h00 Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Giám đốc Sở, phòng KHTC Phòng họp giao ban UBND thành phố, T3, TTHC thành phố Phòng KHTC chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng theo hình thức PPP PGĐ Bản, phòng QLCN PH tầng 1, 57 Quang Trung, phường Hải Châu I, thành phố Đà Nẵng

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố (cả ngày) Giám đốc, các Phó Giám đốc HT số 3, T2, TTHC thành phố

8h00 Hội nghi sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW; Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Khối PBT ĐU Hậu Hội trường Cục Hải quan TP, 65 Xô Viết Nghệ Tĩnh VP bố trí xe

14h00 Dự họp tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng 1, Trường ĐHSP Kỹ thuậtLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập