LỊCH CƠ QUAN TUẦN 26 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố PGĐ Bản PH giao ban UBND thành phố, T3, TTHC thành phố
08h30: Họp kiểm tra tiến độ 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch 2022 của Trung tâm Hỗ trợ KNĐMS PGĐ Vũ Thị Bích Hậu Phòng KH-TC, Phòng QLKH Trung tâm Hỗ trợ KNĐMS VP bố trí xe
15h00 Dự cuộc họp xây dựng kế hoạch tổng thể nghiên cứu, biên soạn bộ Thông sử Đà Nẵng Lãnh đạo sở PH số 2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phòng QLKH, KHTC chuẩn bị nội dung. VP bố trí xe.

8h30 Báo cáo với UBND thành phố các kịch bản ứng phó sự cố hạt nhân; việc xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt và nội dung buổi gặp mặt với đội ngủ trí thức BGĐ, KHTC, VP, QLCN, QLKH, Chi cục PHGB, tầng 3 Phòng QLCN,KHTC, QLKH, Chi cục chuẩn bị nội dung
14h30 Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu xác định chủng loại cây trồng tại khu vực xử lý rác ở thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu QLKH, KHTC, khách mời Phòng họp số 1, tầng 22


14h00 Họp Hội đồng PGĐ Hậu PH nhà A5, Trường ĐHSP Đà Nẵng

8h00 Dự Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (cả ngày) Hội trường HĐND thành phố, 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng VP bố trí xe
8h30 Họp tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng PGĐ Hậu Đại học Bách Khoa Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập