LỊCH CƠ QUAN TUẦN 26 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ 2020 và Kế hoạch 2021 của Trung tâm TKNL và TVCGCN PGĐ Hoàng, Phòng KHTC, Trung tâm TKNL và TVCGCN Trung tâm TKNL và TVCGCN VP bố trí xe
15h30 Làm việc với thành viên Ban chỉ đạo tổ chức lập hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ 2020 và Kế hoạch 2021 của Chi cục và Trung tâm TĐC PGĐ Hoàng, Phòng KHTC, Chi cục và Trung tâm TĐC Chi cục và Trung tâm TĐC VP bố trí xe
16h30 Dự họp Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương TP Đà Nẵng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Dự và nhận khen thưởng Hội nghị điển hình tiên tiến công chức, viên chức, lao động lần thứ II (2020-2025) PGĐ Hoàng Hội trường Blue Ocean, Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, 02 Ông ích Khiêm, Đà Nẵng
8h00 Họp kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ 2020 và Kế hoạch 2021 của Trung tâm CNSH PGĐ Hậu, Phòng KHTC, Trung tâm CNSH Trung tâm CNSH VP bố trí xe
15h00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ (Đinh Hữu Tuyến) PGĐ Hoàng, QLCN (c Thục, a Tuyến), KHTC (a Toàn), anh Tuyến (Chi cục TĐC) Phòng họp số 1
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập