Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 25 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Tham dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ HT số 1, T2, TTHC thành phố
15h30 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để thực hiện quy trình công tác cán bộ Hội trường Thành ủy Đà Nẵng VP bố trí xe

07h30 Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chung khung diễn tập KVPT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - Giám đốc Sở; - PGĐ Bản Hội trường Tầng 2 TTHC, số 24 Trần Phú
13h30 Tham gia Hướng dẫn chung khối Chính quyền và LLVT khung diễn tập KVPT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - Giám đốc Sở; - PGĐ Bản Hội trường Tầng 2 TTHC, số 24 Trần Phú

07h30 Hướng dẫn riêng cho từng sở, ban, ngành khung diễn tập KVPT thành phố Đà Nẵng năm 2021 - Giám đốc Sở; - PGĐ Bản; - VP (chị Thu, Hoàng); - P.QLKH (a.Quang); - Phòng KHQS/Bộ CHQS TP; - Sở TN&MT Phòng họp 1 Tầng 22 TTHC
14h00 Họp Phiên thứ Nhất của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 Giám đốc Sở (CT HĐ) HĐST Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 PH số1 Tầng 22 TTHC Chi cục TĐC

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đống Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ... HT Chính trị thành phố VP bố trí xeLịch công tác khác

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 4 0 8 1 5 7

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập