Tìm kiếm

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 24 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

9h30 Ký kết hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Giám đốc, Doanh nghiệp, P.QLCN, TT Hỗ trợ KNĐMST Hội trường số 02, tầng 2 QLCN
14h30 Tham gia cuộc họp liên quan đến phương án thiết kế và dự toán công trình xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Đà Nẵng PGĐ Bản, phòng KHTC PH số 1, tầng 2, Tòa nhà làm việc các Ban Quản lý dự án vá các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

8h00 Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt Thuyết minh: Nâng cấp và phát triển ứng dụng “UMBALENA - Ứng dụng phát triển ngôn ngữ và tri thức cho trẻ em” PGĐ Bản, Hội đồng tư vấn, Doanh nghiệp, P.QLCN, P.KHTC, Đại biểu Phòng họp số 01, tầng 2
14h00 Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt Thuyết minh: -Nghiên cứu và nâng cấp hệ thống trả lời tự động về du lịch và dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng có khả năng nhận dạng và trả lời đa ngôn ngữ - Xây dựng nền tảng kinh doanh online với nguồn hàng giá gốc tận xưởng (Nền tảng Selly) PGĐ Bản, Hội đồng tư vấn, Doanh nghiệp, P.QLCN, P.KHTC, Đại biểu Phòng họp số 01 , tầng 2

- 08h30: họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ TXTCN 2021 và họp kiểm tra tiến độ 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch 2022 của Trung tâm CNSH - PGĐ Vũ Thị Bích Hậu - Thành viên Hội đồng Trung tâm Công nghệ sinh học

- 14h30: Họp kiểm tra tiến độ 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch 2022 của Trung tâm TKNL&TVCGCN (Nguyễn Thị Bá Tuyên) - PGĐ Dương Hoàng Văn Bản - Phòng KHTC, Phòng QLKH Trung tâm TKNL&TVCGCN

08h30 Họp Hội đồng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ PGD Bản, QLCN (c Thục, Tuyến), a Tuyến (Chi cục TDC), thành viên theo giấy mời Phòng họp số 1, tầng 22 QLCN


Lịch công tác khác

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 4 0 6 8 7 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập