LỊCH CƠ QUAN TUẦN 24 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Làm việc với Trường ĐH Kinh tế quốc dân về trung gian KH&CN PGĐ Hậu, QLKH, QLCN Phòng họp số 1
10h00 Nghe báo cáo phương án đánh giá để so sánh lựa chọn hồ sơ đề xuất có tính khả thi và hiệu quả cao nhất đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố

14h00 Nghe báo cáo tình hình triển khai các công trình trọng điểm, động lực công tác GPMB các dự án trên địa bàn TP PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố

8h15 Tập huấn "Đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001" của Cơ quan Văn phòng Sở Đơn vị tư vấn; VPS: mỗi phòng cử 01-02 chuyên viên Phòng họp số 1
14h00 Họp ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

14h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng chịu lửa và quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng" (Phạm Đức Quang) PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Địa điểm triển khai mô hình (xã Hòa Ninh) VP bố trí xe

8h30 Tham dự lớp tập huấn điều tra thống kê KHCN năm 2020 và phối hợp xây dựng, khai thác CSDL KHCN PGĐ Hậu Hội trường khách sạn Mường Thanh Luxury TTTT chuẩn bị


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập