LỊCH CƠ QUAN TUẦN 21 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00: Khai mạc Lớp Đào tạo an toàn bức xạ năm 2017 PGĐ Ngộ, Phòng QLNG, Giảng viên, Học viên Hội trường Tầng 7, Nhà khách T26, 01 Quang Trung, Đà Nẵng
08h00 Dự buổi họp liên quan đến Bán đảo Sơn Trà PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Tham dự buổi làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian đến PGĐ Hậu Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h30 Họp với Doanh nghiệp " Giải pháp xanh" về đề xuất nghiên cứu chế phẩm sinh học Tại doanh nghiệp

8h00 Hội thảo khoa học "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Y-Dược trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" Giám đốc, PGĐ Hậu, QLKH, QLCS, TT CNSH, Đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1
15h00 Hội ý Ban giám đốc về danh mục đề tài cấp thành phố đợt 2 GĐ, các PGĐ, phòng QLKH, Trưởng các phòng đơn vị phòng họp số 1 Phòng QLKH chuẩn bị báo cáo

9h00 Làm việc với Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực Miền Trung về việc kiến nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ GĐ, phòng KHTC, phòng QLCN, Chi cục, phòng QLCS, TTTKNL Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với Công ty Daplantech tại Công ty

7h45 Dự Lễ tuyên dương - khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017 PGĐ Hậu Hội trường Trường THCS Nguyễn Khuyến, số 2A Đặng Xuân Bảng, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
9h00 Họp nội dung về hoạt động của Quỹ phát triển KHCN GĐ, P.QLCN, P.KHTC, phòng QLKH, P.QLCS Phòng họp số 1 P.QLCN báo cáo

Kiểm tra thực tế


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập