LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đến các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố GĐ, các PGĐ Hội trường Trường Chính trị thành phố
14h00: Họp xin ý kiến về các chương trình KH&CN của thành phố BGĐ, Trưởng các phòng/đơn vị Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội thảo "Văn hóa Giao thông với văn minh đô thị" PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Dự Hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng nhằm đánh giá tình hình tư tường, công tác tư tưởng thời gian qua trên địa bàn thành phố; quán triệt, triển khai nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng thời gian đến Trường chính trị thành phố
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập