LỊCH CƠ QUAN TUẦN 2 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp Giao ban Sở Ban GĐ, Trưởng, phó các phòng, đơn vị, Bí thư ĐTN Phòng họp số 01
15h00 Họp Đảng ủy Các đ/c Đảng ủy viên Phòng họp số 1

14h00 Họp về công tác phối hợp giữa Thanh tra, Chi cục và Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL - PGĐ Trần Văn Hoàng - Lãnh đạo các phòng/đơn vị: P.KH-TC, Thanh tra, Chi cục, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Phòng họp số 1

8h00 Họp UBND thường kỳ HT số 1, tầng 2, TTHC

7h45 Họp công bố quyết định về công tác cán bộ BGĐ, Trưởng phó các phòng, Trưởng các đơn vị Phòng họp số 1

14h00 Họp UBND thường kỳ triển khai nhiệm vụ 2019 HT số 1, tầng 2, TTHC


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập