LỊCH CƠ QUAN TUẦN 19 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Sinh hoạt Chi bộ Trung tâm CNSH Đảng viên chi bộ (PGĐ Hậu) CNSH

8h00 Họp HĐ tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số 4D” PGĐ Hoàng, Hội đồng khoa học, P.QLKH, P.KHTC, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Họp HĐ tuyển chọn đề tài ““Đánh giá tiềm năng kinh tế biển Đà Nẵng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển” PGĐ Hoàng, Hội đồng khoa học, P.QLKH, P.KHTC, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị) Toàn thể đảng viên Đảng bộ, Đại biểu Hội trường tầng 3, Liên hiệp các Hội KHKT TPĐN, số 05 Quang Trung

8h00 Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức) Toàn thể đảng viên Đảng bộ, Quần chúng ưu tú, Đại biểu Hội trường tầng 3, Liên hiệp các Hội KHKT TPĐN, số 05 Quang Trung
14h00 Họp HĐ tuyển chọn đề tài "Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi Chíp Chíp Paratapes undulatus (Born, 1778) trên vùng cửa sông thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, Hội đồng khoa học, P.QLKH, P.KHTC, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1

14h00 Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp Sở Nội vụ, tầng 10, TTHC thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập