LỊCH CƠ QUAN TUẦN 18 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Nghỉ lễ 01/5

Nghỉ bù 30/4

14h00 Tham dự buổi họp trao đổi về bản thỏa thuận tư vấn giao dịch cho dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) lập PGĐ Hoàng Phòng họp tầng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố

Tham dự Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XIV (Ngày 4, 5, 6/5/2017) Theo thành phần triệu tập Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
8h00 Tham gia Hội đồng khoa học do Liên hiệp các hội KHKT tổ chức PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT

8h00 Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong công tác đảm bảo ATTP PGĐ Hậu
8h30 Thẩm định dự án đầu tư trong khu CNC Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tầng 31, TTHC thành phố

8h30 Thẩm định dự án đầu tư trong Khu CNC Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng, 31 Trần Phú, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập