LỊCH CƠ QUAN TUẦN 17 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Ban giám đốc, trưởng phó các phòng đơn vị thuộc Sở và Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Đại diện Đảng ủy Sở, Đại diện BCH Công đoàn Sở, Đại diện BCH Đoàn Thanh niên Phòng họp số 1 Văn phòng

8h00 Tập huấn "Quản lý KH&CN quận, huyện" PGĐ Hoàng, QLCS, các phòng đơn vị liên quan theo kế hoạch, nhân sự phụ trách KH&CN của quận, huyện Phòng họp số 1
8h20 dự cuộc họp nghe Chi cục Quản lý thị trường thành phố báo cáo Công văn số 142/QLTT-TTPC ngày 05/4/2017 về việc xem xét hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố (hoãn) PGĐ Ngộ, Chánh Thanh tra Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
9h40 Sở Khoa học Công nghệ báo cáo Tờ trình số 21/TTr-SKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm (hoãn) GĐ, PGĐ Hậu, chị Tuyên, TTCNSH Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
10h00 Dự cuộc họp nghe Sở Công thương báo cáo nội dung liên quan đến Dự án thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED (hoãn) Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
10h00 Hội ý Ban giám đốc BGĐ, CVP Phòng họp số 2
15h00 Họp Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể Chi bộ Phòng họp số 1

7h30 Dự Đại hội Đại biểu lần thứ III Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022 do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng Hội trường Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, 46 Bạch Đằng, 33 Trần phú, thành phố Đà Nẵng
8h00 Diễn đàn "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới: Đổi mới - Cải thiện cuộc sống" PGĐ Hậu, khách mời, QLNG Nhà khách T26 - 05 Quang Trung
Họp UBND thành phố về khu nông nghiệp công nghệ cao
14h00 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy viên Phòng họp số 1

8h00 Tham dự buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 PGĐ Ngộ Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố
15h00 Rà soát việc triển khai khảo sát doanh nghiệp GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLCN Phòng QLCN báo cáo
Làm việc với PCT Big C

8h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài cấp TP "Phát triển thiết bị phần cứng Firewall tốc độ cao" PGĐ Ngộ, PQLKH, KH-TC, Chuyên gia, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
8h00 Họp UBND thành phố về Quỹ KHCN GĐ, chị Tuyên Chị Tuyên chuẩn bị nội dung


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập