LỊCH CƠ QUAN TUẦN 16 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Dự Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 7 khoa học và công nghệ thông tin PGĐ Hoàng 274 Võ Nguyễn Giáp
9h30 Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
16h30 Nghe Sở Tài chính báo cáo Công văn số 734/STC-GCS về việc liên quan đến giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố

14h00: Kiểm tra thực tế mô hình " Trồng thử nghiệm giống hoa hồng leo Pháp" PGĐ Hậu, P.QLCS, chuyên gia, CQCT Hộ trồng hoa tại quận Cẩm Lệ
14h00 Tham dự cuộc họp liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về công tác quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn PGĐ Ngộ Sở Tài nguyên và Môi trường 2 địa phương

8h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lâm sinh phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT (TTCNSH), CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
8h45 Tham dự Lễ khai mạc triển lãm Quốc tế VIETBUIL Đà Nẵng liên hoan kiến trúc Việt Nam 2017 PGĐ Hoàng Quảng trường 29/3, đường 2/9, Đà Nẵng
9h00 Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch 2651 ngày 12/4/2017 của UBND TP về các HĐ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ PGĐ Ngộ Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố Đà Nẵng
14h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở "Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi" và "Đánh giá hiện trạng XLNT tại các phòng khám và đề xuất các giải pháp xử lý" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT (TTTKNL), CNĐT, Phòng họp số 1

8h00 Hội thảo khoa học "Lịch sử ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (1976-2016)" Bam giám đốc, Ban chủ nhiệm đề tài, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Đại biểu theo Giấy mời Phòng họp số 1
14h00 Họp nghiệm thu mô hình "Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng tiêu biểu cho ngành dệt - may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, Thành viên Hội đồng, CQCT, P.QLCS, VP, KH-TC, TTTT, Đại biểu Công ty CP Dệt may 29/3
13h30 Tiếp đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017 - PGĐ Hoàng, - A.Nguyên - Phó Bí thư Đảng bộ, - Văn phòng (A.Hòa, C.Dương, A.Hùng, C.Thúy) - Trưởng các phòng thuộc Sở Phòng họp số 1


7h30 Dự Đại hội Đại biểu lần thứ III Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng , nhiệm kỳ 2017-2022 PGĐ Hoàng Hội trường Thư viện

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập