LỊCH CƠ QUAN TUẦN 15 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tham dự buổi họp nghe báo cáo các biện pháp nhằm tiết kiệm các khoản chi thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng một số dự án trên đại bàn thành phố CT Huỳnh Đức Thơ PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố Phòng KHTC

14h00 Dự cuộc họp của Lãnh đạo UBND thành phố CT Huỳnh Đức Thơ PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập