LỊCH CƠ QUAN TUẦN 15 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

15h00 Dự buổi họp nghe Sở Công thương báo cáo về Đề án chương trình Khuyến công TP PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban - tầng 3, TTHC thành phố

8h00 Họp nghiệm thu mô hình "Xây dựng mô hình trồng Cúc lá nhám (Zinnia elegans)" PGĐ Hậu, Thành viên Hội đồng, CQCT, P.QLCS, VP, KH-TC, TTTT, Đại biểu Phòng họp số 01
8h00 Dự cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
15h30 Họp rà soát danh mục tài sản mua sắm nghiệp vụ chuyên môn 2017 PGĐ Ngộ PGĐ Ngộ, phòng KHTC, lãnh đạo các đơn vị phòng họp số 1

8h00 Họp ở UBND thành phố

8h00 Họp nghiệm thu mô hình "Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng tiêu biểu cho ngành dệt - may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, Thành viên Hội đồng, CQCT, P.QLCS, VP, KH-TC, TTTT, Đại biểu Công ty CP Dệt may 29/3

8h00 Họp kiểm tra đề tài "Đánh giá thực trạng cây thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
Đi công tác Hà Nội từ 14/4 đến 15/4/2017


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập