LỊCH CƠ QUAN TUẦN 14 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tham dự Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Họp về công tác cán bộ Ban Giám đốc, Đảng ủy, trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1 tầng 22 TTHC
14h30 Họp về công tác cán bộ Ban Giám đốc; Đảng ủy; Chủ tịch công đoàn Sở; Bí thư Đoàn Sở; Trưởng phó các phòng, đơn vị (có Phó) Phòng họp số 1 tầng 22 TTHC
15h30 Họp về tổ chức bộ máy Ban Giám đốc; Đảng ủy; Chủ tịch công đoàn Sở; Bí thư Đoàn Sở; Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1 tầng 22 TTHC

14h00 Họp với Viện Năng suất Chất lượng Việt Nam Giám đốc Sở, các phòng: KHTC, QLCN, Chi cục, TKNL Phòng họp số 1 tầng 22 TTHC Chi cục
14h00 Họp Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, Tầng 3, TTHC
14h00 Chương trình Tọa đàm "Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố" PGĐ Hậu Hội trường Thành ủy (số 72 Bạch Đằng)

8h00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài “Nghiên cứu quần thể loài thực vật đặc hữu của Bán đảo Sơn Trà và khả năng di thực trồng tại công viên, đường phố trên địa bàn quận Sơn Trà” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT (Trung tâm CNSH), CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp số 1, Nhà A5, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

13h45 Họp Hội đồng xét duyệt đề tài "“Nâng cấp và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia thành phố Đà Nẵng” 15h15: Họp Hội đồng xét duyệt đề tài "Xây dựng phần mềm đăng ký trực tuyến nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đề nghị khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ” (Châu Thanh Nam) PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
14h30 Giám đốc Sở làm việc với Chi cục TĐC Giám đốc, Chi cục, Thanh tra Phòng Giám đốc
14h00 Họp tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3

7h45 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài "Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới" GĐ, PQLKH, PKHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập