LỊCH CƠ QUAN TUẦN 12 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp rà soát lần cuối báo cáo làm việc với Thường trực Thành ủy Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1 KHTC
14h30 Họp thống nhất đề cương chi tiết và triển khai nhiệm vụ Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực khoa học và công nghệ PGĐ Trần Văn Hoàng, các Phòng: KHTC, QLKH, VP, QLCN. Phòng họp số 1

9h30 Dự họp nghe báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Chính sách xã hội PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
10h00 Họp báo cáo các Đề án, chương trình cụ thể hóa 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

7h30 Thường vụ Thành uỷ làm việc với Sở Đảng ủy; Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Bí thư Đoàn Hội trường số 1 tầng 2 TTHC KHTC, VP

14h00: Họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở "Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus subtilis sinh tổng hợp nattokinase để sản xuất Natto" PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1
15h30: Họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu đánh giá hiệu quả ứng dụng chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn Bacillus sp. và xạ khuẩn Streptomyces sp. xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp" PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1

8h00 Họp hội đồng tuyển chọn đề tài cấp TP “Nghiên cứu xây dựng bản sao kỹ thuật số cho hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số và mạng lưới IoT” PGĐ Hoàng, Hội đồng tư vấn, PQLKH, PKHTC, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp xét khen thưởng đối với nhóm bài báo khoa học PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, QLKH, đại biểu Phòng họp số 1, tầng 22 TTHC
19h00 Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh PGĐ Hoàng Trụ sở Cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng, 71 đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng VP bố trí xe


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập