LỊCH CƠ QUAN TUẦN 12 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự buổi làm việc giữa Văn phòng Chính phủ với Lãnh đạo UBND TP (hoãn) Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
15h00 Họp Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố PGĐ Hậu, thành viên hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1
14h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ vi sinh vật phân hủy nền đáy để xử lý mùi phát sinh do bùn và nước mặt tại khu vực âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1 + kiểm tra thực tế tại âu thuyền Thọ Quang VP bố trí Xe ôtô 43E-0879

8h30 Hội ý Ban giám đốc BGĐ, CVP Phòng họp số 1
9h30 Làm việc về nội dung: - Tổ chức Hội nghị "Triển khai Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017" vào ngày 24/3 - Phối hợp với Thành đoàn - Hội nghị triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngày 31/3 BGĐ, P.QLCN, VP, P.KHTC, Chi cục, Các Trung tâm: TKNL &TVCGCN, CNSH, TTTT, TĐC Phòng họp số 1 P.QLCN
14h00 Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tăng dân số cơ học trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" PGĐ Ngộ, QLKH, HĐKH, CQCT, CNĐT Phòng họp số 1

8h Phiên trù bị Đại hội Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ hai nhiệm kỳ 2017 – 2019 Toàn thể ĐVTN Hội trường 100 chỗ
8h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài cấp cơ sở "Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp TKNL cho lò hơi tại các DN công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
13h45 Đại hội Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ hai nhiệm kỳ 2017 – 2019 Lãnh đạo Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở, Đoàn cấp trên, khách mới, toàn thể ĐVTN Hội trường 100 chỗ


8h00: Hội nghị triển khai sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 GĐ, QLCN, TTTKNL, TTTT, Chi cục TĐC Hội trường 2, tầng 2 TTHC
14h00 Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) PGĐ Ngộ Phòng họp 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập