LỊCH CƠ QUAN TUẦN 1 NĂM 2017

Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Nghỉ bù tết dương lịch 2017

10:00 Hội ý Ban giám đốc BGĐ, CVP Phòng họp số 1
14:00 Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban giám đốc theo hướng dẫn số 15-HD/TU Ban giám đốc, CVP, đại diện các cơ quan tham mưu của Thành uỷ, sở nội vụ Phòng họp số 1

7:30 Hội nghị trực tuyến về hoạt động KHCN năm 2017 BGĐ, trưởng phó các phòng đơn vị thuộc Sở Phòng họp trực tuyến số 1 tầng 2 TTHC
8h00 Dự cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố PGĐ Ngộ Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Dự buổi làm việc lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan về dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng PGĐ Hậu Phòng hóp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00: Nghiệm thu mô hình " Duy trì mô hình nuôi trồng nấm sò trên địa bàn xã Hòa Sơn" PGĐ Hậu, Hội đồng nghiệm thu, TT CNSH, P.QLCS, Đại biểu, TTTT, Văn phòng Xã Hòa Sơn

Tiếp khách quốc tế
8h00 Dự Hội nghị tổng kết "Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016" PGĐ Hậu Hội trường 3, tầng 2, TTHC thành phố
8h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên, nghiên cứu dự luận xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" PGĐ Ngộ Hội trường tầng 4, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đà Nẵng
10h00 Nghiệm thu nhiệm vụ nâng cấp Trang TTĐT của Sở - PGĐ Hậu chủ trì - A.Hoàng, C.Dương, C. Thư - Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1, tầng 22, TTHC thành phố
14h00: Nghiệm thu mô hình " Tận dụng nhiệt khói khí đốt lò hơi gia nhiệt nước cấp đầu vào" PGĐ Ngộ, Hội đồng nghiệm thu, TT TKNL, P.QLCS, Đại biểu, TTTT, Văn phòng Công ty CP Dệt Hòa Khánh
14h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 PGĐ Hậu Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố
Kiểm tra thực tế tại Hòa Ninh

8h00 Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ của Trung tâm Thông tin KH&CN GĐ, CVP, cán bộ chủ chốt của Trung tâm TT KH&CN Phòng NOC, 51 Lý Tự Trọng
8h00 Dự cuộc họp góp ý dự thảo Bộ tiêu chí và Quy trình xét chọn, công nhận "Phường (xã) thân thiện môi trường" PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố
9h00 Họp với cán bộ thu hút, đề án 922 và Đoàn viên Thanh niên của Sở BGĐ, CVP, Bí thư ĐTN Phòng họp 100 chỗ, tầng 22 TTHC
14h00: họp xác định danh mục mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN năm 2017 PGĐ Ngộ, PGĐ Hậu, Hội đồng tư vấn, đại biểu, P.QLCS Phòng họp số 01

8h30 Dự gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng (23/01/1997-23/01/2017) PGĐ Ngộ Hội trường TTHC quận Liên Chiểu, 68 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập