Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
41 ENVIDUS-Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp Thành phố Đà Nẵng Khoa học tự nhiên Đã Nghiệm thu
42 Dự báo quy hoạch khai thác bền vững nguồn nước ngầm thành phố Đà Nẵng trên cơ sở điều tra chất lượng, trữ lượng hiện trạng ô nhiễm và khả năng tự bảo vệ nước dưới đất Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
43 Tăng cường quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần hoá trên địa bàn Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
44 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam đèo Hải Vân và báo đảo Sơn Trà Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
45 Giải pháp xây dựng mạng Edunet ngành giáo dục - đào tạo thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
46 Văn xuôi Quảng Nam – Đà Nẵng sau 1975 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Khoa học nhân văn Đã Nghiệm thu
47 Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
48 Tiếp nhân và triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin iPortLibNG tại Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
49 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
50 Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập