Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
31 Thiết kế, chế tạo cơ cấu cài biên máy dệt kiếm 35- DCT Đài Loan Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
32 Nghiên cứu giảm thiểu sai số điện dung trong sản xuất tụ điện màng mỏng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
33 Nghiên cứu chuyển giao công nghệ chế tạo dầm bản rỗng bê tông dự ứng lực căng trước nhịp 15-21m Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
34 Nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp hợp lý xử lý đất yếu dưới nền đắp trong điều kiện địa chất thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
35 Điều tra hiện trạng một số giống cây trồng chính ở Quảng Nam Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
36 Kết quả điều tra phân loại và đánh giá đất vùng gò đồi huyện Hòa Vang theo phương pháp của FAO/UNESCO Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
37 Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả đất đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
38 Chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
39 Xử lý hậu quả môi trường do lũ lụt gây ra và tăng cường năng lực ứng phó với lũ lụt tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
40 Điều tra khu hệ động thực vật và nhân tố ảnh hưởng - Đề xuất phương án bảo tồn sử dụng hợp lý khu bao tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập