Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Thực trạng sức khỏe và mô hình bệnh tật trẻ em thành phố Đà Nẵng hiện nay-Đề xuất các biện pháp khắc phục
Mã số đề tài Nghiệm thu tháng 11/2000
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học y, dược
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập