Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

 

Quyết định số 8763/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

- Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

 

Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập