VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
71 128/TB-TTXTĐT Thông báo về việc Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng 17/03/2017 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng 0
72 793/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 17/03/2017 0
73 945/TB-CT Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng 16/03/2017 0
74 749/TB-SNV Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPĐN (KHÔNG GỬI BẢN GIẤY) 16/03/2017 Sở Nội vụ 0
75 769/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 16/03/2017 0
76 32/BC-SKHCN kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và công nghệ quý I năm 2017 và nhiệm vụ quý II năm 2017 16/03/2017 0
77 816/TB-VP V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ 15/03/2017 0
78 93-BC/VPTU chuyên đề tháng 3 năm 2017 15/03/2017 0
79 1798/KH-UBND Triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 14/03/2017 0
80 58/TB-BTDN Thông báo Chương trình "Trưng bày và giới thiệu Văn hóa truyền thống của Đồng bào Cơ tu lần thứ 2" 14/03/2017 Bảo tàng Đà Nẵng 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập