Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
5 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 05-NQ/TU Thành ủy Nghị quyết Thông tin - Truyền thông Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 17/06/2021 17/06/2021
2 03/2021/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sở hữu trí tuệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 11/06/2021 26/07/2021
3 118/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Khoa học công nghệ Quyết định ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 25/01/2021 25/01/2021
4 328/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 09/12/2020 19/12/2020
5 328/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 09/12/2020
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập