Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 55/2012/NĐ-CP Người ký
Ngày ban hành 28/06/2012 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 15/08/2012 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Văn bản trung ương
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung 55ND.pdf
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  2. Nghị định về quản lý biên chế công chức.
  3. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
  4. Quyết định ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
  5. Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập