Quyết định của UBND TP. Đà Nẵng v/v Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 190/2003/QĐ-UB Người ký
Ngày ban hành 30/12/2003 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 30/12/2003 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  2. Nghị định về quản lý biên chế công chức.
  3. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
  4. Quyết định ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng
  5. Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập