Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN dự án Nghiên cứu, chế tạo tủ điện trung thế 24KV của Công ty Cổ phần Điện Trường Giang 25/11/2021

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong quá trình nghiên cứu và sản xuất kinh doanh, sáng ngày 12/11/2021, Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng tổ chức khảo sát và họp Hội đồn...

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm kính xây dựng 28/10/2021

Ngày 27/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp 07/10/2021

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng và đồng hành...

Phổ biến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/10/2021

Ngày 04/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 1296/SKHCN-QLCN về việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm phổ biến chính sách ...

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 21/09/2021

Ngày 15/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 273/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵn...

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/02/2021

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, Hội đồng nh...

Gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm 18/02/2021

Chiều ngày 18/2/2021, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt và trao kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường và Công ty Cổ phầ...

Hỗ trợ đổi mới công nghệ cho dự án của Công ty Cổ phần Công nghệ QCM 06/11/2020

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong quá trình nghiên cứu và sản xuất kinh doanh, sáng ngày 06/11/2020, Sở Khoa học và công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội đồng khoa học đánh ...

Hội đồng khoa học đánh giá Hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Công ty TNHH Toàn Gia Phú 19/10/2020

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong quá trình nghiên cứu và sản xuất kinh doanh và thực hiện Đơn đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Công ty TNHH Toàn Gi...

Hướng dẫn Thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/10/2020

Nhằm tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận công nghệ, làm chủ công nghệ được chuyển giao của các doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu công nghệ tại các doanh nghiệp nh...

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập