Tin tức nổi bật

Khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một đột phá chiến lược giai đoạn 2021 – 2030 02/09/2021 Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, hiện nay Bộ KH&CN đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) giai đoạn 2021 - 2030.
Sinh viên Đại học Đông Á “phá vỡ rào cản, kiến tạo tương lai” 26/08/2021 Khai giảng Chương trình ươm tạo doanh nghiệp khóa IV 19/08/2021 Tái cơ cấu chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030 cần bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 12/08/2021 Sản phẩm OCOP cần ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm 27/07/2021 Xúc tiến hình thành Trung tâm giải pháp blockchain Châu Á và Học viện nghiên cứu - Đào tạo blockchain và fintech tại Đà Nẵng 22/07/2021 Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 17/07/2021 Khoa học và công nghệ với nông nghiệp, nông dân và nông thôn 13/07/2021 Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin 13/07/2021 Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố - Đà Nẵng năm 2021 02/07/2021 Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 30/06/2021

Cap Nhat Trang Thai Ho Tieu Thuong Cap Nhat Trang Thai Ho Tieu Thuong

Tìm kiếm nâng cao >>

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

VIDEO VIDEO

Đăng nhập