Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Tên đề tài Giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình đối với người phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng.
Mã số đề tài
Tóm tắt đề tài
Lĩnh vực Khoa học nhân văn
Loại Nghiên cứu khoa học - phát triển
Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm đề tài
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Thời gian nghiệm thu
Hiện trạng Đã Nghiệm thu
Trạng thái Hiển thị
File đính kèm Chưa có file đính kèm
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập