Tìm kiếm

Tin tức nổi bật

  • 03/2021/TT-BKHCN 26/07/2021 quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
  • 05-NQ/TU 17/06/2021 Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  • 118/QĐ-TTg 25/01/2021 Quyết định ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
  • 119/2020/QH14 01/01/2021 Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát...
  • 328/2020/NQ-HĐND 19/12/2020 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên...

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 3 2 0 5 8 6

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập